Datum: 2023-12-18 Vi vill meddela våra värdefulla kunder om att Profura AB, genom dotterbolaget Provator AB, har köpt inkråmet och tagit över driften av Norje Smidesfabrik AB efter dess konkurs. Vi inser att denna information kan väcka frågor och oro bland er, och vi...

läs mer