fbpx

 Datum: 2023-12-18

Vi vill meddela våra värdefulla kunder om att Profura AB, genom dotterbolaget Provator AB, har köpt inkråmet och tagit över driften av Norje Smidesfabrik AB efter dess konkurs. Vi inser att denna information kan väcka frågor och oro bland er, och vi är här för att erbjuda klarhet och skapa trygghet kring situationen.

  1. Kontinuitet och Service:

Vårt engagemang är att säkerställa en sömlös övergång och bibehålla kontinuiteten i Norje Smidesfabrik AB:s verksamhet. Vi kommer att fortsätta leverera högkvalitativa produkter och service som ni är vana vid, och vi strävar efter att överträffa era förväntningar.

  1. Trygghet i er relation med Norje Smidesfabrik AB:

Er trygghet och förtroende är av högsta prioritet för oss. Ni kan vara förvissade om att er relation med Norje Smidesfabrik AB kommer att fortsätta på ett positivt och pålitligt sätt.

  1. Öppen Kommunikation:

Vi värdesätter er som kunder och tror på öppenhet som grund för långsiktiga relationer. Om ni har några frågor, funderingar eller specifika behov är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Er feedback är viktig för oss, och vi är här för att lyssna och svara på alla era bekymmer.

  1. Framtidsutsikter och Utveckling:

Vi arbetar aktivt med att utforma en långsiktig affärsplan för Norje Smidesfabrik AB, och vårt mål är att stärka företagets position på marknaden. Vi ser fram emot att dela med oss av spännande framsteg och utveckling i den närmaste framtiden.

Konkursboet kommer att övergå i ett nytt bolag, med ett nytt namn och nytt organisationsnummer. Det nya bolaget tar formellt över konkursboet den 28 december 2023. Alla fakturor för leveranser som sker från och med 29 december 2023 skall bokas mot det nya organisationsnumret 559414-9428 och under namnändring till Norje Sweden AB.

Tack för ert fortsatta förtroende i Norje Smidesfabrik AB. Vi är glada över möjligheten att fortsätta vår relation och ser fram emot att erbjuda er fortsatt högkvalitativa produkter och pålitlig service.

Vänliga hälsningar,
Teamet på Norje

Länk till Profura Gruppen: https://www.profura.se/
Pressmeddelande om övertagandet: https://profura.se/nyheter-profura-forvarvar-norje