fbpx

Från den 1 januari 2019 lackerar vi alla våra redskap med en helt ny 2-komponentsfärg, vilket kommer att minska utsläppen av lösningsmedel med 40%. Den nya färgen är dessutom hårdare, vilket gör den tåligare. Detta är en viktig kvalitetshöjning som kommer att märkas det kommande året. Med det klimatfokus som nu råder kommer det att ställas höga krav på oss alla. Därför ser vi det som en viktig del i vårt arbete att erbjuda marknaden trygga och långsiktiga produkter.

Från generation till generation som är vår position på marknaden innebär att vi är omtänksamma och gör vad vi kan för att främja en klimatsmart framtid. Sedan det intensiva miljöarbetet började på Norje Smidesfabrik har koldioxidutsläppen minskat med 200 ton i årliga utsläpp, bland annat genom byte av oljepanna till pelletspanna. Cirka 1000 lysrör i fabriken har bytts ut mot ledlysrör. Värme och ventilationsanläggningen har byggts ut med en högeffektiv värmeväxlare för bättre inomhusklimat och energibesparing. Dessutom har alla dieseltruckar bytts ut mot eldrivna truckar.

Vårt senaste aktiva val att enbart köpa ”Grön el” från Enkla Bolaget tar oss ytterligare ett steg i rätt riktning, mot en mer klimatsmart tillverkning. Miljöarbetet fortsätter med nya planer på gång!

HÅLLBARHET FÖR DIN VERKLIGHET.