fbpx

”En gång i tiden hade min farfar en liten smedja i Norje by. Den växte och blev större, och större.” I dag har Norje Smidesfabrik nästan 50 anställda och en omsättning som närmar sig 70 Mkr.

Raderna ovan tycker jag ger en bra beskrivning av det här företagets 75-åriga historia. Hur vi har gått från den lilla smedjan som försåg traktens bönder med redskap, till att bygga upp ett återförsäljarnät och modernisera tillverkningsprocessen.

För att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling som säkerställer vår intjänande förmåga och möjliggör investeringar i framtiden, så har vi jobbat mycket med en ekonomisk grundplattform som vi ser ska börja ge resultat 2018.

Även för den samhällsekonomiska hållbarheten i stort så har vi tagit ett ansvar genom att när vi nyanställer så tittar vi på kompetensen hos medarbetarna, vilket medfört att vi anställt en hel del nysvenskar.

Men det finns också mycket som inte har förändrats – och som inte ska det heller. Jag syftar på att vi står för genuin svensk tillverkning av redskap till lantbruks- och entreprenadmaskiner, samt truckar. Det mesta gör vi själva på fabriken här i Ysane. När vi inte hinner med köper vi in komponenter från legotillverkare i närheten.

För mig finns det två tungt vägande skäl till att ha svenskt kvalitetstänk och båda skälen har hållbarhet som gemensam nämnare.

För det första använder vi en råvara, stålet, som är av bästa kvalitet och som är en förutsättning för att uppnå lång hållbarhet. I andra änden kommer det ut högkvalitativa redskap som håller längre än om vi skulle valt ett upplägg där lägsta pris varit enda målet. Det tjänar alla på i längden.

För det andra så tillverkas det här på plats, vilket blir gynnsamt med kortare transporter som medför lägre koldioxidutsläpp som belastar miljön mindre, vilket stödjer vårt arbete för en hållbar miljö.

Andra saker som vi har gjort för en hållbarare miljö är att vi har bland annat tagit bort oljeeldning som värmekälla, vilket har ersatts med pellets. Vi har bytt ut hela truckparken från diesel till eltruckar. Vi har även bytt ut alla lysrör till LED-lampor. Totalt har vi minskat koldioxidutsläppen motsvarande cirka 200 ton/år.

Även om vi moderniserar och robotiserar kommer vi aldrig ifrån att det vi gör handlar om hantverk ut i fingerspetsarna. Serietillverkningen har minskat i takt med att specialanpassningar har ökat för varje år, vilket är något som vi måste förhålla oss till och som gör oss oerhört flexibla. Därför vill jag betona den gedigna erfarenhet och yrkeskompetens som finns hos våra medarbetare. Många har arbetat här väldigt länge och kan våra produkter på sina fem fingrar. Medarbetarnas höga kompetens är ovärderlig i vårt arbete med ständiga förbättringar av våra redskap.

Det är vår främsta styrka!

Jonna Hermansson, vd