fbpx

Produktgaranti på Norjes redskap

Upp till 5 års produktgaranti
Registrera ditt redskap hos oss, inom 3 månader från ditt inköp, för att ta del av vår 5-åriga garanti. Gäller produkter tillverkade fr o m 1 juli 2019.

Vår garanti omfattar fel på delar och redskap som designats och tillverkats av Norje Smidesfabrik AB och där felet är relaterat till material- och/eller produktionsfel. Tredjepartstillverkade delar såsom hydraulcylindrar och andra hydraulkomponenter omfattas av vår 2 åriga garanti. Slitage av slitdelar såsom slitjärn, slitribbor, slitskär och horn på stengrepar omfattas inte av garantin. Fakturan från din återförsäljare tillsammans med kvitto på din registrering hos oss gäller som garantibevis.

Garantin omfattar fel som uppstår vid normalt användande. Det är kunds skyldighet att försäkra sig om att redskapet används rätt och att det kan användas tillsammans med en specifik maskin.

Reparationer och underhåll
För att garantin ska fortsätta att gälla hela garantiperioden är det viktigt att reparation och underhåll görs av personal med rätt kunskap. Våra återförsäljare är ofta väl lämpade till att utföra reparation och underhåll men vi brukar som regel godkänna om arbetet utförs fackmannamässigt. Kontakta oss för ytterligare information innan du utför ett omfattande underhåll.

Vårt löfte
Du kan närsomhelst höra av dig till oss för att få råd och information om dina redskap och hur dessa ska användas på ett korrekt sätt.

Ständiga förbättringar
Vi är lyhörda så ser du något du tycker vi kan göra bättre så lovar vi att lyssna på dig och göra vårt bästa för att förbättra våra produkter och vår service ytterligare.